Geschiedenis

In september 2003 werd door Eline en Josine tijdens een ConcepT-borrel het idee geopperd om eens iets met de vrouwen van Civiel af te spreken. Dit idee bleef uiteindelijk lang op de plank liggen maar in het vroege voorjaar van 2004 werden er stappen ondernomen.
Het tweetal werd uitgebreid tot 4-tal met Lieke en Laura. Na een zeer geslaagde coyote-ugly borrel bij ConcepT werden daar Janet en Marieke P. aan toegevoegd.
Eens in de 2 weken werd er bij iemand in de huiskamer luidruchtig gekletst. Omdat dit toch erg gezellig was werd er eens rondgekeken in de lichting 2004 van Civiele Techniek naar dames. Hier bleek dat Marieke H. een aanwinst zou zijn en was het aantal dames al gegroeid tot zeven.
Ondertussen werd dit wat veel voor de huisgenoten van de dames en werd er besloten om in de Boemel te gaan borrelen. Een doegroep leiden dat leek ons wel leuk, maar dan moesten er wel kerels mee doen. Daarom is in de introductie van 2005 gezamenlijk met Pallette een doegroep begeleid.
Ook in de lichting van 2005 zaten leuke dames en zijn Marloes en Harriet ons komen versterken. Dit groeiende klupje besloot ook om er maar eens een officiëler tintje aan te geven en een ALV bijeen te roepen. Het eerste bestuur werd hiermee in het voorjaar van 2006 gevormd.
Ook tijdens de introductie van 2006 werd tezamen met Pallette een doegroep geleid. In het collegejaar werd begin November een weekendje georganiseerd. In het voorjaar van 2007 zijn Ali, Lianne en Nienke begonnen aan de eerste inauguratieperiode. Deze inauguratie periode werd afgesloten aan het eind van het collegejaar 2006/2007.

Hierna zijn er nog vele generaties bijgekomen en worden we een steeds grotere groep civiele vrouwen! Enkele tradities zijn gebleven, zoals de jaarlijkse diës en andere dingen zijn veranderd door de jaren heen. Hopelijk blijft Palette nog vele jaren een bloeiend dispuut!