Bestuur

Het bestuur van Palette 2018-2020 bestaat uit de volgende leden:

Vera Verhoeven (Voorzitter + Penningmeester)

Marit Lambers (Secretaris)